Klachtprocedure

De klachtenprocedure is een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden voor aankopen op de Yoggies.be e-shop

Koper is verplicht kennis te nemen van de klachtenregeling en de algemene voorwaarden alvorens een bindende bestelling te sturen.

Door de bestelling van de koper naar de verkoper te sturen, werd een koopovereenkomst gesloten tussen beide contracterende partijen.

  1. Garantievoorwaarden

De koper wordt aanbevolen om de staat van de zending en de verpakking te controleren bij het afleveren van de zending van de vervoerder. De koper heeft het recht om een zending met algemene tekenen van schade te weigeren. Als hij een dergelijke beschadigde zending accepteert, moet de totale schade worden vermeld in het overdrachtsprotocol van de vervoerder. Latere klachten in dit verband worden niet in behandeling genomen. Na ontvangst van de zending worden de goederen gedekt door een garantie van 24 maanden of andere (zie AV). In het geval dat er tijdens deze periode een defect aan het product optreedt, heeft de koper het recht om een klacht in te dienen via het klachtenformulier, als het productdefect niet duidelijk was toen de goederen aan de koper werden overgedragen.

  1. Procedure voor het claimen van goederen

In het geval dat de koper over de goederen klaagt, is hij verplicht om een kopie van de factuur bij te voegen en de verkoper zijn naam, adres, telefonisch contact te geven en deze samen met de goederen naar het adres van de verkoper te sturen. Voor het afhandelen van een klacht raden wij u aan het "Klachtenformulier" te gebruiken Bij het indienen van een klacht over meerdere soorten goederen is het noodzakelijk om voor elke soort goederen de Klachtenformulieren in te vullen.

  1. Afhandeling van klachten

De verkoper heeft 30 dagen na ontvangst van de goederen om de klacht af te handelen. Indien de klacht gegrond is, wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld en zal, na wederzijdse schriftelijke overeenstemming over de verdere procedure, door beide partijen worden vervolgd conform de overeenkomst. Nadat de klacht is afgehandeld, wordt de garantieperiode verlengd met de duur van de klacht. Bij een onterechte klacht wordt de garantieperiode niet verlengd. Als de claim voor de goederen is afgehandeld door de goederen binnen de wettelijke termijn te ruilen voor nieuwe goederen, begint de garantieperiode opnieuw te lopen vanaf de datum van de claim. De Koper is verplicht om alle documenten met betrekking tot de klacht altijd zorgvuldig te bewaren.

  1. Slotbepalingen

Deze klachtenprocedure is geldig vanaf 1 augustus 2015 en annuleert de geldigheid van eerdere klachtenprocedures. Het is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van het bedrijf of als document op www.yoggies.be